Tregården Restaurant og Selskapslokaler

Ulavegen 5
7045TRONDHEIM
73826400