Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Fylkeshuset, Erling Skakkes gt. 14
7013Trondheim
73 86 60 00
stfk.no

Kort om fylkeskommunen

Fylkeskommunen supplerer kommuner og stat som forvaltningsmyndighet. Sør-Trøndelag fylkeskommune har omtrent 2.700 ansatte fordelt på 22 videregående skoler, 32 tannklinikker og sentraladministrasjonen. Fylkeskommunen er politisk styrt gjennom Fylkestinget og de utvalg det oppnevner. Fylkestinget er et folkevalgt organ som oppnevnes for fire år i gangen ved lokalvalg.

Fylkeskommunens oppgaver 
Fylkeskommunen har fire ulike roller; tjenesteyter, forvaltningsorgan, regional utviklingsaktør og regionalt folkevalgt organ.

De viktigste arbeidsområdene til fylkeskommunen er: 
·  Regional utvikling
·  Tannhelse
·  Opplæring
·  Kultur
·  Næringsutvikling
·  Samferdsel

Arbeidsoppgavene fylkeskommunen har ville bli for krevende for kommunene å håndtere, og samtidig blitt for byråkratisk, detaljert og arbeidskrevende om de skulle bli styrt av Storting og Regjering.