RAGN SELLS AS

Skjenstad Avfallsmottak
7560VIKHAMMER
73975620

Velkommen til Ragn-Sells, hva kan vi gjøre for deg?

Ragn-Sells er en totalleverandør av tjenester knyttet til innsamling, transport og gjenvinning av restprodukter og -avfall.

Husholdningsrenovasjon
Ragn-Sells har med sin lange erfaring innen husholdningsrenovasjon en unik kompetanse. Vi har i alle år jobbet innovativt med nye løsninger for kildesortering og innsamling.

Industri og næringsliv
Vi kan tilby et rikholdig utvalg av beholdere og containere som kan tilpasses ulike volumer restprodukter. I kombinasjon med riktige tømmefrekvenser, på faste dager eller etter anrop, kan vi tilby en problemfri håndtering av restproduktene fra din bedrift. Vi skreddersyr også løsninger med komprimatorer og ballpresser. Vi tar imot alle typer restprodukter fra industri og næringsliv. Vi sorterer og emballerer papp, papir og plast, og har egne produksjonsenheter som bearbeider blandet produksjonsavfall.

Dekkretur
Du leverer dine utrangerte dekk til dekkforhandleren eller til oss, og vi tar hånd om resten.

Farlig avfall
Farlig avfall er avfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Det kan ikke håndteres sammen med annet avfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr. Ditt farlige avfall overlater du trygt til oss, og vi tar hånd om resten. Innsamling, transport, sortering, viderebehandling, samt all den dokumentasjonen som lovverket krever inngår i våre tjenester.

EE-avfall
Ragn-Sells Elektronikkgjenvinning tar hånd om dine elektriske og elektroniske produkter på en kostnadseffektiv og miljøriktig måte. Utrangert datautstyr og annet elektronisk utstyr demonteres og ulike metaller og øvrige materialer sorteres for gjenvinning. De miljøskadelige komponentene tas hånd om og uskadeliggjøres.

VA-teknikk
VA-teknikk er vår avdeling for vann- og avløpshåndtering. Vi er i besittelse av markedes beste teknologi i kombinasjon med høyt kvalifisert personell, noe som gir våre kunder det beste resultatet - både teknisk og økonomisk.

Bygg og anlegg
Bygg- og anleggs bransjen er den største avfallsbesitteren i Norge, og står foran store utfordringer innen kildesortering og avfallshåndtering. Vi har utviklet systemer for kildesortering på byggeplassen, og tar selvsagt også hånd om restproduktene til de er gjenvunnet. Trevirke, betong, gips, glass og plast er alle betydelige avfallsfraksjoner i denne bransjen, og alle kan de få nytt liv gjennom material- eller energigjenvinning

La oss ta hånd om avfallet ditt - fordi vi tilbyr:

  • Rådgivning for beste løsning
  • Rimelig leie
  • Sortering og gjenvinning
  • Sikker håndtering av spesialavfall
  • Godkjent deponi
  • Vi tar også små og store rivningsoppdrag

Spør oss først - for sikkerhets skyld!