JØDISK KULTURFESTIVAL

7014TRONDHEIM

Jødisk Kulturfestival Trondheim 2014!

 5. - 7. September

Tre dager med jødiske kulturuttrykk fra vår egen tid
- konserter, utstilling, foredrag, kåseri, jødisk tradisjonsmat -

SE ÅRETS PROGRAM HER!

Billetter

Billettene kan du finne på denne linken. Det finnes en billettknapp til Hoopla i hver artikkel for arrangementet. Det er også en link i programmet for hvert arrangement. Det skulle derfor være enkelt å finne billett.

Vi vil anbefale å kjøpe festivalpass og da har du adgang til alle arrangementer i synagogen. Du kan du også kjøpe billetter på døra en time før hvert arrangement.


Om jødisk kulturfestival Trondheim

Det har bodd jøder i Norge i rundt hundre og femti år. De aller fleste kom hit fra Øst-Europa og har etter hvert blitt en integrert del av det norske samfunnet. Svært få av de som kom var utøvende kunstnere. Det var også vanskelig for den lille gruppen å videreformidle sin kulturarv i et lite jødisk miljø. Dette må også ses i lys av deres bakgrunn, årsaken til at de dro fra sine hjemland og spesielt de tap den jødiske befolkningen led under den andre verdenskrig.

Stille liv

Jødene levde et stille liv i Norge. På grunn av erfaringer med forfølgelse og folkemord, holdt de sin egenart mest mulig for seg selv.
I dagens Norge er situasjon slik at norske jøder i likhet med alle andre minoriteter fritt kan utøve sin religion og kulturelle egenart. Dette er imidlertid ikke uproblematisk: Vi har de siste årene sett flere eksempler på angrep mot jødiske institusjoner og enkeltpersoner, enkelte av svært alvorlig art – andre har vært mindre alvorlige – men samlet skaper dette et inntrykk av usikkerhet i det jødiske miljøet som gjør at man raskt blir innadvendt, også rent kulturelt sett.

Utveksling av impulser

At storsamfunnet anerkjenner denne virkelighetsbeskrivelsen har vi fått mange eksempler på, blant annet gjennom omfattende sikringstiltak rettet mot jødiske institusjoner og den omfattende undersøkelsen av den norske befolkningens forhold til jøder og jødisk tro, historie og kultur som regjeringen i 2010 har tatt initiativ til.
Denne situasjonen er ikke gunstig for en åpen utveksling av impulser og kulturelle uttrykk, samtidig som nettopp dette i slike situasjoner er viktigere enn noen gang.

Overlevd

Vi som er initiativtakere til Jødisk Kulturfestival i Trondheim er norske, men har også en jødisk identitet.
Vi ønsker å vise et norsk publikum utdrag fra en blomstrende jødisk kultur, en kultur som har overlevd både trakassering og folkemord på norsk jord og som lever videre i dag - og har utviklet seg videre rundt om i verden.
Vi ønsker å vise hvordan jødisk religion, kultur, språk og historie har påvirket kunstformer og gitt impulser til nye uttrykksformer.